TT-RSS notification of unread articles

August 18th, 2011

I use Tiny Tiny RSS as an alternative to Google Reader. It is an open source web based RSS feed reader.

I created a little Python script that shows a notification on the Mac OS X desktop in case I have unread articles. It is called from crontab. Every ten minutes, the script checks for unread messages and shows a message via Growl:

Requirements:

  • Python, which is probably already installed on most Linuxes and Mac OS X. It uses the json, urllib2 and os modules
  • Growl, install also growlnotify from the Extras
  • And Tiny Tiny RSS, tested with version 1.5.5

For Linux, libnotify provides the a command line interface for displaying notifications: notify-send. You can use that instead of growlnotify for showing the number of unread articles. In Ubuntu, notify-send is found in package libnotify-bin.

Download

#!/usr/bin/python
import json
import urllib2
import os
 
class request:
	pass
 
class ttrss:
	session_id = ''
	def __init__(self, url):
		self.baseurl = url
 
	def getResponse(self, call):
		call['sid'] = self.session_id
		httpres = urllib2.urlopen(self.baseurl, json.dumps(call))
		ttrssresponse = json.load(httpres)
		return ttrssresponse
 
	def login(self, username, password):
		req = { 'op': 'login', 'user': username, 'password':password }
		res = self.getResponse(req)
		self.session_id = res['content']['session_id']
 
	def getUnreadCount(self):
		req = { 'op': 'getUnread'}
		res = self.getResponse(req)
		return int( res['content']['unread'] )
 
# TT-RSS API URL
t = ttrss('http://example.org/tt-rss/api/')
# Username, password
t.login('yourusername','yourpassword')
unread = t.getUnreadCount()
if (unread > 0):
	cmd = "/usr/local/bin/growlnotify -a Mail -m '" + str( unread ) + " unread article(s)' --url https://rutgerwessels.nl/feeds Tiny Tiny RSS"
	os.system( cmd )

Quod Libet and HTC Desire

September 4th, 2010

Quod Libet doesn’t recognize the HTC Desire as a Media Device on Arch Linux. Reason: Quad Libet looks for ‘portable_audio_player’ capability of an USB device. This is controlled by Hal.

The file /usr/share/hal/fdi/information/10freedesktop/10-usb-music-players.fdi contains the definitions of the capabilities. With hal-device, find out the usb.product_id of the HTC Desire:

5: udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_bb4_ff9_SH07XPL01559_if0'
  usb.product_id = 4089  (0xff9)  (int)
  usb.vendor = 'High Tech Computer Corp.'  (string)
  usb.product = 'USB Mass Storage Interface'  (string)

Add this product_id to the above mentioned file. I found a section for HTC Diamond and added it there:

<match key="@storage.originating_device:usb.product_id" int_outof="0xc01;0xc02;0xc13;0xff9">

Restart hal, plugin the Desire, restart Quod Libet and it should appear in the Media Device pane.

Update 3fm addon

August 2nd, 2009

De 3fm addon is bijgewerkt! Een paar mensen vonden het niet zo handig dat bij een klik op de statusbalk altijd een nieuw venster werd geopend, daarom is dat nu een optie geworden. Je kan kiezen tussen een nieuwe tab of een nieuw venster.

Helaas werkt de autoupdate functie niet. Automatisch updaten werkt dus niet. Handmatig updaten kan door gewoon de nieuwe versie te downloaden: en wel via deze link

3fm addon via mozilla.org

July 24th, 2009

Sinds gisteren staat de 3fm Firefox addon op addons.mozilla.org. Dat is mooi, want eventuele updates kunnen dan automatisch geinstalleerd worden. De addon staat gemarkeerd als ‘experimenteel’. Dit houdt in dat er nog iemand van Mozilla.org naar gaat kijken.

3FM add-on voor Firefox

July 18th, 2009

Zojuist online gezet: een Firefox add-on voor 3FM. Het toont dezelfde artiest + titel informatie als bovenaan de 3FM site. Voor meer informatie en downloads zie de aparte pagina die ik hiervoor heb aangemaakt.

ING Koersinformatie

March 14th, 2009

Voor de liefhebbers van de ING beleggingsfondsen tbv verzekeringen (voorheen dus van de Postbank) heb ik een overzicht gemaakt van de koersontwikkelingen sinds eind februari 2009.

Zie ING Koersen

Backupjes maken van de home directory

July 27th, 2008

Tja onder deze prachtige titel heb ik besloten om toch maar weer eens dit logje te gaan gebruiken voor het documenteren van dingen die ik anders regelmatig weer opnieuw moet uitzoeken. En wie weet heeft iemand anders er ook nog wat aan.

Het grote doel is backuppen. Ik wil dat er een backup van mijn /home directory wordt gemaakt op het moment dat ik mijn externe disk inplug. Hiervoor is het nodig dat de externe schijf altijd een voorspelbaar mount point heeft en niet iets randomachtigs dat ubuntu voor mij bedenkt.

Stap 1 is dan ook een udev-regel maken en wel in /etc/udev/rules.d/10-local.rules. Deze wordt als eerste verwerkt en dat is belangrijk. Ik wil dat mijn schijf bekend wordt als /dev/exthd. udev kan dit doen voor mij maar dan moet ik wel aan udev vertellen hoe de schijf te herkennen valt.

Substap 1a is zoeken hoe de schijf te herkennen valt. Als de schijf wordt aangesloten gaat Linux allerlei dingen uitzoeken. Deze informatie wordt opgeslagen in een bestandssysteem dat beschikbaar is onder /sys. Ergens in die structuur staat hoe de externe schijf te herkennen is. Om die info boven water te krijgen heb ik onderstaande procedure gevolgd nadat ik de schijf had aangesloten en ingeschakeld. Ubuntu mount ‘m dan automatisch.

# Kijken hoe de schijf nu heet:
mount
/dev/sdb5 on /media/disk type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,shortname=mixed,uid=1000,utf8,umask=077,flush)
# OK schijf heet dus /dev/sdb
# locatie van de informatie over deze schijf vinden:
udevinfo -q path -n /dev/sdb
/block/sdb
# ok info staat dus in /block/sdb
# opvragen info:
udevinfo -a -p /sys/block/sdb
# heel veel info, waaronder:
ATTRS{vendor}=="DMI "
ATTRS{model}=="Ultra HDD "

Concluse: udev kan de schijf herkennen aan de hand van de model naam ‘Ultra HDD’. Hoera. Tijd voor stap 1b: het aanmaken van de regel in /etc/udev/rules.d/10-local.rules.

SUBSYSTEM=="block",ATTRS{model}=="Ultra HDD ",NAME="exthd%n"

Testen kan met ‘udevtest /sys/block/sdb’ en activeren van de regel kan met /etc/init.d/udev restart. Dan zou de schijf voortaan onder de nieuwe naam bekend moeten staan.

Stap 2 is het maken van een mountpoint: bv ‘mkdir /mnt/exthd’. Voeg dan aan /etc/fstab het device en mountpunt toe:

/dev/exthd6 /mnt/exthd ext2 rw,user,noauto,exec 0 0

Stap 2 is het maken van het backupscriptje. Dat kan van alles zijn. Bij mij ziet het scriptje er zo uit:

#!/bin/sh

# try to mount
/bin/mount /mnt/exthd
if [ $? -eq 0 ] || [ $? -eq 32 ]; then
# Backup home directory
rsync -a --delete /home/rutger /mnt/exthd/Backup/localhost
fi

Daarnaast is er nog een scriptje dat gerund wordt als de schijf wordt aangesloten:

#!/bin/sh
su - rutger;/home/rutger/scripts/backup_home &

Deze wordt door udev aangeroepen. De reden hiervoor is dat udev wacht totdat het scriptje is uitgevoerd. Een backup maken kan lang duren dus het bovenstaande scriptje roept het backupscriptje aan en stopt er dan direct mee. En dit dient dat ook nog even worden toegevoegd aan de udevregel in /etc/udev/rules.d/10-local.rules:

SUBSYSTEM=="block",ATTRS{model}=="Ultra HDD ",NAME="exthd%n",RUN+="/home/rutger/scripts/run_exthd"

En dat is het dan.

Kroatië

October 5th, 2007

Venetië - RialtobrugEiland LokrumNP Plitvicka jezra

Eind augustus zijn we afgereisd naar Dubrovnik voor de bruiloft van Paul en Edita. Via Biel (Zwitserland) en Venetië naar Kroatië. Daar hebben we eerst Nationaal Park Plitvička jezera bezocht waarna we naar Dubrovnik zijn gereisd. Vervolgens naar het eiland Hvar en toen weer naar huis. Voor herhaling vatbaar!

fotoos

Katten

September 29th, 2007

Sinds een weekje of twee zijn wij de trotse bazen van Lima en Noura, twee tot nu toe kerngezonde jonge kittens. Ze doen niets anders dan eten, spelen en slapen. Een fantastisch leven dus. Plaatjes staan in het fotoboek en daarnaast heeft eentje (Lima) al haar Youtube debuut gemaakt:

De kwaliteit is beroerd maar het is gefilmd met mijn mobiel.

Mooi Oosterbeek

August 3rd, 2007

Iemand uit Oosterbeek heeft zijn dorp erg mooi in beeld gebracht.