Archive for February, 2007

SQL Formatter

Thursday, February 15th, 2007

Een soort HTML Tidy maar dan voor SQL. Handig voor lange SQL statements die nogal genest zijn.

http://www.wangz.net/cgi-bin/pp/gsqlparser/sqlpp/sqlformat.tpl