Archive for the ‘Debian’ Category

Java op Debian installeren

Thursday, September 21st, 2006

Hm dat ik dit niet eerder heb gezien: Java installeren op Debian. Hoeft dus niet meer zelf in /opt of zo geinstalleerd te worden. Het komt neer op een paar stappen:

1. Download Java van Java.com (voor de runtime versie) of van java.sun.com (voor de development versie). En dan niet de RPM.
2. (als root): apt-get install java-package. Dit download en installeert een paar scriptjes waarmee het gedownloade bin-bestand naar een Debian java package wordt omgezet. Dit pakket zit overigens niet in de ‘main’ repository maar in ‘contrib’.
3. (niet als root): fakeroot make-jpkg [java-binary-package-name].bin. Dit maakt het Debian package.
4. (als root): apt-get install [package]. Het bij stap 3 aangemaakte package wordt geinstalleerd.

Is het niet mooi?

Een overzicht van geinstalleerde pakketten

Thursday, September 7th, 2006

Die later weer aan apt-get gevoerd kan worden (bv om een installatie opnieuw te doen):

dpkg-query -W -f '${Package}\n'

apt signing keys

Thursday, March 16th, 2006

Bij GPG foutmeldingen (bv. ‘The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available’) moet de key van debian geinstalleerd worden. Download van http://ftp-master.debian.org/ de key en voeg ‘m toe. Officiële mirrors gebruiken ook deze key.


wget http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2006.asc
apt-key add ziyi_key_2006.asc
apt-get update

Filesystems mounten via SSH

Monday, March 13th, 2006

Met shfs kun je remote filesystems mounten als ware zij beschikbare op je eigen computertje. Dus da’s mooi. Om het te kunnen gebruiken moet er een kernel module gebouwd worden:

Eerst:
apt-get install shfs-source shfs-utils module-assistant

Dan:
module-assistant build shfs

Module-assistant waarschuwt als er nog dingen missen zoals kernel headers ofzo.

Daarna:
module-assistant install shfs-source

En dan kun je mounten:

shfs user@host:/direcotory /mnt/remote

Eventueel nog chmod +s /usr/bin/shfsmount en chmod +s /usr/bin/shfsumount om ook als gewone gebruiker shfs te kunnen gebruiken.

Default browser in Debian

Friday, March 10th, 2006

Debian gebruikt een script sensible-browser om de default browser te starten. Deze kan verkeerd staan, bijvoorbeeld epiphany starten. Opnieuw instellen met:

update-alternatives --config x-www-browser